Jak możemy Ci pomóc

Financial Wealth Alliance specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych planów inwestycyjnych, które uwzględniają wszystkie aspekty planowania emerytalnego takie jak podatki, zarządzanie ryzykiem, rosnące koszty medyczne, długowieczność, inflacja, planowanie spadkowe i wiele więcej. Naszym celem jest ochrona dorobku życiowego klienta i maksymalizacja jego dochodu emerytalnego.

Planowanie
dochodowe

Każdy z nas chciałby mieć zabezpieczoną przyszłość finansową i czuć się komfortowo myśląc o swojej emeryturze. Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu wiarygodnego planu dochodów, który obejmuje wszystkie obszary życia i tym samym zapewnia wystarczające środki utrzymania na wszystkie lata emerytury.

Planowanie
inwestycyjne

Jeśli chcemy osiągnąć niezależność finansową na emeryturze, musimy kontrolować ryzyko naszych inwestycji. Opracowane przez nas plany inwestycyjne umożliwiają monitorowanie i dostosowanie wybranych strategii do zmieniających się warunków rynkowych, co pozwala uchronić i zabezpieczyć dorobek klienta.

Planowanie podatkowe

Kluczem do sukcesu emerytalnego jest odpowiednie i strategiczne planowanie podatkowe, które pozwala zminimalizować podatki i zmaksymalizować nasze dochody na emeryturze. W oparciu o indywidualną sytuację każdego klienta, zapewniamy efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi (takich jak IRA i Roth IRA) w celu maksymalnego obniżenia kosztów podatkowych.

Planowanie
ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia na życie to jedno z najbardziej popularnych narzędzi, dzięki którym nie tylko chronimy rodzinę na wypadek naszej śmierci, ale również uzyskujemy dodatkowe zabezpieczenie na pokrycie kosztów opieki długoterminowej.

Planowanie
opieki zdrowotnej

Nasze usługi obejmują również planowanie przyszłych wydatków medycznych oraz kosztów związanych z opieką długoterminową. Koszty te niestety rosną każdego roku i stanowią jedno z największych zagrożeń dla naszego dochodu emerytalnego. Dzięki dostępnym produktom, możemy zabezpieczyć się na wypadek długoterminowej choroby bez obawy o negatywny wpływ na naszą emeryturę.

Medicare

Jednym z najważniejszych elementów planowania emerytalnego jest opieka zdrowotna. Ważne jest więc, aby posiadać rzetelną i aktualną wiedzę na temat Medicare oraz optymalnie wykorzystać ją przy wyborze swojego planu. W Financial Wealth Alliance szukamy najlepszych rozwiązań, dopasowanych do unikalnej sytuacji każdego klienta. Korzystając z planów Medicare Advantage i innych planów uzupełniających (supplemental plans), zawsze wybieramy usługi, które adresują indywidualne potrzeby i okoliczności naszych klientów. Każdego roku pomagamy w okresie otwartej rejestracji w analizie dostępnych opcji i wyborze planu, który pokryje nasze przyszłe wydatki medyczne i zapewni stabilność finansową na emeryturze.

Planowanie
majątkowe

Głównym celem planowania majątkowego jest przekazanie naszym spadkobiercom jak największej ilości naszych niewykorzystanych aktywów, ponosząc przy tym jak najmniejsze koszty i płacąc jak najniższe podatki. Podstawą takiego planowania są odpowiednie dokumenty prawne, czyli testamenty, fundusze powiernicze i różnego rodzaju pełnomocnictwa, które zabezpieczają nasz majątek i chronią przyszłość naszych rodzin. Niezależnie od tego jak dużym dysponujemy majątkiem, warto chronić swoje dziedzictwo i zadbać o przyszłość naszych spadkobierców.